PROCES

1 ANALIZA POTRZEB

Podczas pogłębionego wywiadu z Klientem dowiadujemy się o jego indywidualnych potrzebach, stylu życia i pasjach. Wspólnie określamy preferencje stylistyczne Klienta oraz pomagamy zdefiniować budżet. Jeśli projektowaną przestrzenią ma być lokal o charakterze komercyjnym, analizujemy potrzeby pracowników oraz kontekst lokalizacji i charakterystykę grupy docelowej.

3 PROJEKT UKŁADU FUNKCJONALNEGO

Prace projektowe rozpoczynamy od rozplanowania przestrzeni na rysunkach dwuwymiarowych zawierających propozycję układu ścian wraz z umeblowaniem. Standardowo przedstawiamy Klientowi dwa układy, z których wybierana jest docelowa wersja projektowa.

5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

W ramach zwieńczenia prac projektowych wykonujemy rysunki techniczne niezbędne do realizacji projektu. To właśnie w oparciu o tą dokumentację branżowi podwykonawcy realizują projekt zgodnie z naszymi założeniami. Standardowo w skład kompleksowego projektu wchodzą:
rysunki ogólno budowlane obejmujące prace budowlane, remontowe oraz instalacyjne,przyłącza wodne i kanalizacyjne, plan rozmieszczenia gniazd i włączników itp.
rysunki szczegółowe, w tym detale budowlane, rzuty, widoki ścian oraz przekroje niezbędne dla podwykonawców różnych branż,

7 NADZÓR AUTORSKI

Nieodłączną częścią naszej oferty jest nadzór autorski, który pozwala zachować pełną kontrolę nad przeprowadzanymi pracami budowlanymi i wykończeniowymi. Nasze wizyty na miejscu inwestycji zapewniają rzeczywiste wdrożenie projektu na najwyższym poziomie z zachowaniem wybranych przez Klienta założeń koncepcyjnych. Gwarantujemy dopracowanie każdego detalu z naciskiem na precyzyjne, bezkompromisowe wykończenie, co zapewni naszym Klientom spokój ducha i możliwie najlepszą jakość życia i obcowania z wyjątkową, dostosowaną do ich potrzeb przestrzenią.

2 INWENTARYZACJA

Nasza dbałość o najdrobniejsze detale wykończeniowe projektu wymaga drobiazgowych rysunków technicznych. Dlatego zawsze wykonujemy precyzyjne pomiary oraz sporządzamy dokumentację fotograficzną stanu istniejącego. Jeśli projektowana przestrzeń dopiero ma powsta
, bazujemy na dokumentacji otrzymanej od Klienta.

4 WIZUALIZACJE ORAZ DOBÓR WYPOSAŻENIA I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

Wybraną wcześniej przez Klienta koncepcję funkcjonalną opracowujemy w formie realistycznych wizualizacji 3D. Umożliwiają one Klientowi wyobrażenie sobie docelowego charakteru i funkcjonalności projektowanego wnętrza. Na tym etapie zostają także podjęte decyzje w kwestii wyboru palety barwnej, elementów stałych i ruchomych wyposażenia wraz z doborem materiałów wykończeniowych w oparciu o zaprezentowane Klientowi wybrane próbki.

6 KOSZTORYS ORAZ HARMONOGRAM PRAC WDROŻENIOWYCH

W oparciu o budżet oszacowany na etapie analizy potrzeb sporządzamy kosztorys projektu obejmujący wyceny elementów stałych i ruchomych wyposażenia oraz prac remontowo-budowlanych i wszystkich podwykonawców. Dzięki naszej stałej współpracy z zaufanymi podwykonawcami różnych branż dostarczamy Klientowi także harmonogram prac wdrożeniowych.

Call Now Button